χα χα..σαν να τους προτείνει να να ανοίξουν φάρμα ανοιχτού κώδικα ζώων